חובות הלימודים

חובות הלימודים

הלימודים יהיו בהיקף של 31-32 ש"ס לפחות (לא כולל לימודי השלמה).
א. קורסי חובה עפ"י המפורט בתכנית הלימודים.
ב. קורסי בחירה
ג. סמינר
ד. עבודת גמר

1. לימודי השלמה

במגמה להגיע לבסיס ידע התחלתי שווה נקבעו קורסי השלמה. קורסים אלה אינם כלולים במניין השעות לתואר. ואינם משתקללים בציון הגמר. 
נקבע כי כל המתקבלים לחוג ישתתפו בקורסי השלמה: יש ללמוד ולסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים.

  • סטטיסטיקה למתקדמים (3 ש"ס) - חובה ללמוד בסמסטר הראשון ללימודים.
    עמידה בדרישות הקורס הינה דרישה מוקדמת לקורסים המתודולוגיים. המעוניינים בקבלת פטור מהקורס חייבים לעבור את בחינת הפטור בציון 70 לפחות. בחינת הפטור תתקיים ביום ו' ה-30.10.15 בשעה 09:00.
  • מבוא לכלכלה ללא כלכלנים (4 ש"ס).
  • שוק העבודה (4 ש"ס)
  • דיני עבודה (4 ש"ס)
  • התנהגות ארגונית (5 ש"ס)
  • מבוא ליחסי עבודה (3 ש"ס)

ניתן לקבל פטור מקורסי ההשלמה על סמך קורס דומה שנלמד במסגרת התואר הראשון.

 

2. לימודים לתואר

א. שנה ראשונה

שיטות מחקר (כמותיות ואיכותניות) קורס חובה  4
קורס מחקר נושאי קורס חובה/סמינר  4

ב. שנה שנייה

קורס מחקר נושאי קורס חובה/סמינר  4
סמינר סמינר  3-4
סדנת פרקטיקום נושאית קורס חובה  4
סדנת תזה קורס חובה  4
קורסי בחירה קורס בחירה  7-8
כתיבת עבודת גמר (תזה) קורס חובה  
סה"כ לתואר  

32-31 ש"ס