קורסי חובהשנה א'

  דרישות מוקדמות אופן ההוראה מס' ש"ס סמסטר
הדרכה במאגרי מידע [1]   הד' - א'/ב' 
שיטות מחקר איכותניות   ש' 2 ב'
קורס מחקר נושאי   ש' 8 ב'
שיטות מחקר כמותיות מבוא לסטטיסטיקה למ.א. שו"ת 2 ב'

 

שנה ב'

  דרישות מוקדמות אופן ההוראה מס' ש"ס סמסטר
סמינר   ס' 3-4 ב'
פרקטיקום   ס' 4 א'
סדנת תזה   סד' 4 א'


________________________
[1]  מפגש חד פעמי.