קורסי השלמה

 


במגמה להגיע לבסיס ידע התחלתי שווה נקבעו קורסי השלמה. קורסים אלה אינם כלולים במניין השעות לתואר ואינם משתקללים בציון הגמר. ניתן לקבל פטור מהקורסים על סמך קורס דומה שנלמד במסגרת התואר הראשון, למעט הקורס סטטיסטיקה למ.א. בו תתקיים בחינה.

נקבע כי כל המתקבלים לחוג ישתתפו בקורסי השלמה כדלקמן:

  אופן הוראה ש"ס סמסטר
מבוא לכלכלה ללא כלכלנים[1]  ש'+ת' 4 א' 
שוק העבודה ש'
ת'
3
1
ב'

התנהגות ארגונית

ש'
ת'

4
1

א'

סטטיסטיקה למתקדמים[2]

ש'
ת'

2
1
א'
א'
דיני עבודה

ש'
ת'

3

1

א'
מבוא ליחסי עבודה ש' 3

ב'


_______________
[1] ניתן במסגרת הקורסים הכלל פקולטטיים.
[2] בחינת הפטור מהשתתפות בקורס לתלמידים המעוניינים בכך, תיערך ביום ו' ה-30.10.15 בשעה 09:00. הבחינה תכלול את כל הנושאים שיילמדו בקורס. ציון הבחינה המאפשר פטור הינו 70 לפחות.