קורסי בחירה

 
1051.4561.01 דרכים אמפיריות כמותיות לבדיקת אפליה בשוק העבודה
הקורס דן בנושאים מרכזיים של אפליה ואי-שוויון בשוק העבודה. במהלך הקורס נכיר היבטים שונים של מחקרים יישומים בחקר אפליה ואי-שוויון. בקורס נעסוק בעיקר בשיטות כמותיות במדידת אפליה בזירות שונות של המציאות החברתית.
 
1051.4550.01 חניכה

במהלך תחנותינו המקצועיות אנו נחשפים לתהליכי חניכה שונים: יזומים, מתוכננים ואף אקראיים.
לתהליך החניכה ערך רב בתהליכים כמו: קליטה (מקצועית וחברתית) בארגון, כניסה לתפקיד חדש, מעבר מתפקיד מקצועי לתפקיד ניהולי, רכישת מיומנות חדשה.
מטרת קורס החניכה היא לאפשר למשתתף למידה שיטתית של תחום החניכה - mentoring, לייצר הזדמנות להתנסות בתהליך חניכה כ"נחנך", ולהיחשף למודלים שונים של חונכות.
הקורס יכלול:
1. התנסות בתהליך חניכה
2. הגדרת סוגי חניכה
3. זיהוי תנאים הכרחיים לחניכה אפקטיבית
4. התווית מהלך חניכה בהתאמה למטרות וצרכי הנחנך.
קורס זה יתקיים במשותף עם תלמידים בתכנית מנהלי משאבי אנוש ובכך תהיה הזדמנות ללמידה הדדית: למשתתפי הקורס (הלומדים בתכנית מנהלי משאבי אנוש), בעלי ניסיון מקצועי יתאפשר לקחת מצבים מעולם העבודה ולהפכם להזדמנות ללמידה ולאלו שמתחילים את דרכם המקצועית תהיה אפשרות לשפר את יכולתם להציג את עצמם כבעלי מקצוע, לנסח קורות חיים בצורה בהירה ולשווק עצמם בצורה מיטבית ולאפשר כניסה אפקטיבית לתפקיד. 

1051.4562.01 מנהיגות, סמכות ותרבות ארגונית
הקורס יתמקד בקשרים השונים בין מנהיגים ומנהלים לבין התרבות הארגונית אותה הם מנסים לעצב ובמסגרתה הם פועלים. נסקור וננתח באופן ביקורתי גישות שונות להבנת מושגי היסוד בקורס: ניהול, מנהיגות, סמכות ותרבות, ונבחן את התופעות השונות בעזרת טקסטים הלקוחים ממגוון רחב של תחומים (מהתנ"ך דרך ספרות ועד לקולנוע) בהם נעשה נסיון לבחון את הקשר בין מנהיגות ותרבות בסוגים שונים של ארגונים.