שנה א'

 

הרישום לקורסים הינו שנתי, יש להירשם לכל הקורסים ברישום המתקיים לקראת סמסטר א'.

 קורסי חובה אופן הוראה מס' ש"ס סמסטר
מבוא לכלכלה ללא כלכלנים[1] שו"ת 4 א' או ב'
מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים[1][2]
ש'+ת' 2+3 ב'
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'[1][3] ש'+ת' 2

א'
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'[1][3] ש'+ת' 2 ב'
על העבודה ש' 3 א'
התנהגות ארגונית ש'+ת' 1+4 א'
שוק העבודה ש'+ת' 1+3 ב'
הדרכה במאגרי מידע הדרכה וירטואלית   א' או ב'

 

הדרכה במאגרי מידע

כל התלמידים חייבים להשתתף בהדרכה וירטואלית חד פעמית בנושא הכרת הספרייה ושימוש במאגרי מידע.ההדרכה כוללת: עקרונות בסיסיים באוריינות מידע, השלבים בתהליך איתור המידע, הכרת משאבי המידע השונים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים, אתר אינטרנט) והערכתם.
על התלמידים להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג, בשיטת "המכרז" (Bidding). הרישום אינו מצריך הקצאת נקודות. יש להירשם רק באחד משני חוגי הלימוד.
ההדרכה ניתנת באינטרנט במסגרת מערכת הקורסים המתוקשבת Moodle, ניתן לבצע את ההדרכה בכל זמן במהלך הסמסטר. ציון עובר בהדרכה יינתן למי שעבר בהצלחה את התרגיל שבסוף ההדרכה.

הערות לתכנית הלימודים

חוג לימודים נוסף

שנה

פטורים מקורסים בחוג ללימודי עבודה

היקף בש"ס

חייבים בהשלמת קורס/ים נוספים במסגרת החוג ללימודי עבודה

כלכלה

א'

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

4

הפטור ניתן ע"ס הקורס יסודות הכלכלה

השלמת 9 ש"ס  בקורסי בחירה[4]

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים סטטיסטיקה א' וב' בכלכלה

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הפטור ניתן ע"ס הקורס: מבוא לאקונומטריקה

פסיכולוגיה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס סטטיסטיקה א' לפסיכולוגים

השלמת 5 ש"ס בקורסי בחירה[4]

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הפטור ניתן ע"ס סטטיסטיקה ב' לפסיכולוגים

מדע המדינה

א'

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'+ב'

4

הקורס יילמד במסגרת החוג למדע המדינה

השלמת 5 ש"ס בקורסי בחירה[4]

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הקורס יילמד במסגרת החוג למדע המדינה

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

א'

שיטות מחקר איכותיות

4

הקורס יילמד במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

השלמת 4 ש"ס בקורסי בחירה[4]

א'

שיטות מחקר כמותיות

4

הקורס יילמד במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תקשורת

א'

סטטיסטיקה

4

הקורס יילמד במסגרת החוג לתקשורת

תקשורת בהדגש "חברת הרשת"

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הקורסים יילמדו במסגרת החוג לתקשורת

השלמת 4 ש"ס בקורסי בחירה[4]

ב'

שיטות מחקר איכותניות

4

חינוך

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים מתודולוגיה מחקרית א'

ו – ב'

השלמת 5 ש"ס בקורסי בחירה[4]

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הפטור ניתן ע"ס הקורס : ניתוח נתונים כמותיים במחקר החינוכי

מדעים מדויקים

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים: מבוא לסטטיסטיקה ומבוא להסתברות

גיאוגרפיה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורס: סטטיסטיקה  לגיאוגרפים.

ב'

שיטות מחקר איכותיות

3

הפטור ניתן ע"ס שיטות מחקר איכותניות לגאוגרפים

השלמת 4 ש"ס בקורסי בחירה[4]

 

תלמידים שילמדו סטטיסטיקה בחוגי לימוד אחרים, מתבקשים לפנות למזכירות הפקולטה (חדר 311 בניין נפתלי) לבירור קבלת פטור מהקורס.

תנאי מעבר לשנה ב'

עמידה בהצלחה (ציון 60 לפחות) בכל קורסי החובה של שנה א'.

______________________________________________________________________
[1] הקורס ניתן במסגרת הקורסים הכלל פקולטטיים, פירוט ראה בהערות לתכנית הלימודים.
[2] תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יירשמו לקורס בסטטיסטיקה במסגרת החוג ללימודי עבודה. תלמידים הלומדים בחוג נוסף בפקולטה למדעי החברה ילמדו סטטיסטיקה בחוג השני.
[3] תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא פסיכולוגיה, תקשורת, או סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ילמדו את הקורס מקורות היסטוריים במסגרת לימודי עבודה. הקורס מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה יילמד בשני חלקים. דרישה מוקדמת לחלק ב': זכאות להיבחן בחלק א'.

[4] השלמת שעות בקורסי בחירה –  באישור יועץ החוג ניתן לבחור גם בקורסים מחוץ לחוג:
     - קורסים המקנים היכרות בסיסית עם אחד התחומים במדעי החברה או הרוח.
     - קורסים שיש להם זיקה ישירה או ברורה לתכנים הנלמדים בחוג.
     - קורס אחד מתוך רשימת הקורסים המקוונים שהחוג יציג לרישום מראש.