מטרת הלימודים

החוג ללימודי עבודה

לאתר החוג

תואר ראשון

ראש החוג: פרופ' יצחק הברפלד
יועץ החוג: פרופ' גיא מונדלק

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא להעניק לתלמידים הבנה רחבה ועמוקה של עולם העבודה, ובכלל זה פעילותם של שוקי עבודה, גישות לניהול עובדים, תהליכים ארגוניים, דיני עבודה, מקומה של העבודה בשיח הפוליטי בעולם הרוח ובהיסטוריה.
התכנית שמה דגש על ניתוח מערכת יחסי העבודה הישראלית ומגוון היחסים והקבוצות שבה.
בשלביה המתקדמים מיועדת התכנית להקנות לתלמידים תשתית ללימודי המשך לתארים מתקדמים.

מתכונת הלימודים

החוג מציע לימודים במתכונת דו חוגית בלבד.

 מכסת חובות הלימודים 

קורסי חובה 47          ש"ס
קורסי בחירה 10-11     ש"ס
סמינר 3-4         ש"ס
       סה"כ לימודי החוג 62-60     ש"ס
כלים שלובים