ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

מבנה תכנית הלימודים

מכסת שעות הלימוד לתואר השני היא 40 ש"ס, כמפורט להלן:
קורסי חובה - 21-20 ש"ס
קורסי בחירה - 14-13 ש"ס
סמינר שנתי - 4 ש"ס
סדנה - 2 ש"ס
עבודת גמר

 

בתשע"ו יהיה שינוי קל במבנה הנ"ל של תכנית הלימודים (לתלמידי השנה השנייה שהחלו בתשע"ה או לפני):
מבנה תכנית הלימודים בתשע"ו:
קורסי חובה - 21-20 ש"ס
קורסי בחירה - 14-13 ש"ס
סמינר - 2 ש"ס (יינתן בסמסטר ב' בלבד)
סדנאות - 4 ש"ס (2 סדנאות)
עבודת גמר