ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

מבנה תכנית הלימודיםמכסת השעות במסלול זה היא 43 ש"ס.
קורסי חובה - 20 ש"ס[1]
קורסי בחירה - 19 ש"ס
פרויקט גמר - 4 ש"ס

_______________________________________________

 

[1] לתלמידים, שהחלו לימודיהם בתשע"ב והלאה, לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשע"א ובתש"ע כמפורסם בידיעון תשע"א.