ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

מעבר למסלול ללא עבודת גמר


תלמידים שיבחרו לא לכתוב עבודת גמר יוכלו לעבור למסלול לא מחקרי ,שאינו נכלל בתכנית המשותפת.