ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

סמינר


סמינר - חובה (2 ש"ס)
סמינר מחקרי שנועד לאפשר לתלמידים להציג את ההתקדמות של עבודת הגמר שלהם.