ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

קורסי חובה סמ ב'


תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'

שם המרצה: פרופ' כ. אליעז
מס' הקורס: 1011.4101

נבחן מושגי פתרון שונים, למשחקים בצורה אסטרטגית ובצורה רחבה. נדון במשחקים חוזרים.

 

תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב'
שם המרצה: פרופ' כ. אליעז
מס' הקורס: 1011.4104

משחקים ביסיאנים ועיצוב מכניזמים, מודלים של מיקוח, מכרזים, screening" "signaling, adverse selection, ו-moral hazard.

 

תיאוריה מאקרו כלכלית למוסמך מחקרי ב'
שם המרצה: ד"ר ע. סטי
מס' הקורס: 1011.4108

הקורס מפתח נושאים מרכזיים במאקרו-כלכלה, המודלים הדינמיים הדרושים לניתוחם, והשיטות לפתרון מודלים אלה. דגש יושם על יסודות ועל הקשר שבין תיאוריה ובין יישום כמותי. בין הנושאים הנלמדים: חיפוש והתאמה בשוק העבודה, אבטלה, צמיחה, מחזורי עסקים, שווקים מלאים ולא מלאים, מגבלות אשראי בשיווי משקל כללי, מדיניות פיסקלית, שקילות ריקארדו ומחירי נכסים.

 

אקונומטריקה 2
שם המרצה: ד"ר א. שלוסר
מס' הקורס: 1011.4218

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לשיטות וכלים אקונומטריים מתקדמים, תוך מעבר על מאמרים שימחישו את השימוש בטכניקות אלו בד בבד עם למידת התאוריה.
בחלק הראשון של הקורס נלמד שיטות לא לינאריות לטיפול בנתונים חריגים Quantile Regression ושיטות שונות לטיפול בבעית ההטרוגניות של השונות, שיטות כמו: Bootstrap ו-Clustering.
החלק השני של הקורס יעסוק בשאלה של איך ניתן להסיק מסקנות מניתוח אקונומטרי, כאשר ההתמקדות היא בהסקה סיבתית ולא בקורולציה. לשם כך נלמד שיטות כמו:
Instrumental variables, regressions discontinuity, propensity score matching, natural experiments, differences -in-differences, and randomized trials.
בחלק השלישי של הקורס נציג כלים אקונומטרים וטכניקות לטיפול בנתוני פאנל (panel data – נתונים שעוקבים אחרי פרטים לאורך זמן).
הסטודנט יידרש במהלך הקורס ללמוד לעבוד עם תוכנת STSTA (תוכנה סטטיסטית). ידיעת התוכנה דרושה לפיתרון התרגילים.
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט, בנוסף לידע התאורטי, גם ניסיון ביישום הטכניקות הנלמדות, לשם כך ינתנו במהלך הקורס מספר תרגילים מקיפים.

 

סמינר מחקרי לתלמידי מוסמך בכלכלה
שם המרצה: ד"ר ד. וייס
מס' הקורס 1011.4420

סמינר זה נועד לאפשר לתלמידים במסלול המוסמך המחקרי להציג את התקדמות עבודת המחקר שלהם. כל תלמיד יציג עד פעמיים במסגרת הסמינר. המצגת הראשונה תכלול סקירה של הספרות הרלוונטית ואת הכיוון המחקרי של התלמיד. המצגת השנייה תתרכז בעבודת המחקר.

הסמינר מיועד לתלמידי התכנית המשותפת לביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב ולאוניברסיטה העברית בירושלים.