ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

קורסי בחירה סמ' ב'

כלכלת משפחה ומאקרו כלכלה
שם המרצה: פרופ' מ. חזן
מס' הקורס: 1011.4230
לילודה והשקעה בילדים, היצע עבודה של גברים ונשים וייצור במשק הבית השפעות לא מבוטלות על הפעילות המאקרו-כלכלית ועל צמיחה כלכלית. בקורס נבחן כיצד מתקבלות ההחלטות במשקי הבית ומה ההשלכות של החלטות אלה על שיווי המשקל המאקרו-כלכלי ועל צמיחה. הקורס ישלב תיאוריה כלכלית ועבודה כמותית.

שוק העבודה ומחזורי עסקים
שם המרצה: פרופ' ע. ישיב
מס' הקורס: 1011.4618


The course will deal with models of the aggregate labor market and their relation to business cycles along two, related dimensions:
a. what are the business cycle facts of the labor market which models are able to explain them?
b. how do these models help us understand the business cycle (also non-labor market facts)?
The course will present the search and matching model as well as recent developments (e.g. models of mismatch) and will integrate it into DSGE models.

International Trade and Foreign Direct Investment
Prof. Elhanan Helpman
1011.4694
After reviewing traditional approaches to foreign trade, the course will focus on recent developments. These include firm-level analysis of trade flows, the role of labor market frictions in the transmission of trade shocks, the impact of trade on inequality, and the role of globalization in growth and inequality.
Topics in Applied Micro-econometrics
שם המרצה: פרופ' מ.שנקרמן
The course covers recent empirical research on productivity, innovation, and patents. The focus is on the econometric aspects of this research, though some papers are a blend of applied theory and empirical work. For each topic, lectures and readings cover relevant econometric techniques (e.g., difference-in-differences, marginal treatment effects, regression discontinuity) and will emphasise the identification strategy in empirical papers.


Topics in Applied Micro-econometrics

שם המרצה: פרופ' מ. שנקרמן
מס' הקורס: 1011.4556

The course covers recent empirical research on productivity, innovation, and patents. The focus is on the econometric aspects of this research, though some papers are a blend of applied theory and empirical work. For each topic, lectures and readings cover relevant econometric techniques (e.g., difference-in-differences, marginal treatment effects, regression discontinuity) and will emphasise the identification strategy in empirical papers.