ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

קורסי בחירה סמ א'

המשבר הפיננסי הנוכחי בראי התיאוריה, ההיסטוריה, והמציאות (ככל שהיא נותנת לתיעוד)
שם המרצה: פרופ' ד. צידון
מס' הקורס: 1011.4167

המשבר הפיננסי הנוכחי הפתיע את הכלכלנים, הפתיע את קובעי המדיניות, ונכנס לתודעה הציבורית בקיץ 2007 ולא יצא ממנה עד היום. המשבר, שנכנס למודעות כמשבר אשראי הנובע ממימון ממונף מדי לנדל"ן, הסתבר כמשבר עמוק ורב מימדי הרבה יותר, ובמובנים מסוימים הוא נמשך עד היום (2014). הקורס משלב בין היסטוריה, פרקטיקה, ומידול תיאורטי ומטרתו ליצר תובנות חדשות שבחלקן בנויות על ספרות ותיקה ובחלקן על ניתוחים חדשים של רעיונות שאינם חדשים. הקורס מתחיל בהקדמה תיאורית. בשלב שני מנתח מודלים (הפשוטים ביותר הקיימים) המדגישים את קיומם של ריבוי שוויי משקל התלויים בציפיות הפרטים. מטרת שלב זה היא ליצור את התשתית לניתוחים שיבואו ולא ליצור "עומק תיאורטי". השלב הבא עוסק בתיאור היסטורי של משברים פיננסיים ומטרתו להדגיש כי "מעט החדש תחת השמש" ועיקר חוסר ההבנה המקרו כלכלי בתחום מקורו בחוסר תשומת לב להיסטוריה הכלכלית של מאה השנים האחרונות. השלב שלאחר מכן עוסק בניתוח התהליכים המובילים למשברים פיננסיים, בהבדלים בין משברים מסוגים שונים, וברגולציה הממתנת או מעצימה האפשרות למשברים כאלו. הקורס לא עוסק במשק הישראלי.

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות
שם המרצה: פרופ' י. גלבוע
מס' הקורס: 1011.4686
הקורס יעסוק ביתרונות ובחסרונות של תורת תוחלת התועלת והגישה הבאייזיאנית (פוזיטיבית ונורמטיבית), ובגישות חלופיות כולל הסתברויות לא אדיטיביות, ריבוי הסתברויות וקבלת החלטות תלוית מקרים.

עיצוב מכניזמים

שם המרצה: פרופ' צ. נאמן

מס' הקורס: 1011.4700

קורס בחירה מתקדם לתלמידי תואר שני. יילמדו נושאים בסיסיים בתורת תכנון המכאניזמים כולל משפטי אי האפשרות של Arrow ושל  Gibbard-Satterthwaite Nash, Implementation, VCG mechanisms  , אפליית מחירים, ופרקים בתאוריה של מכרזים ומכירות פומביות.

International Macroeconomics and the Global Financial Crisis

שם המרצה: פרופ' א. רזין

מס' הקורס:1011.4699

Financial, trade, and monetary systems are designed to stabilize the real activity and the financial sector and to allow economic growth. 

However, there is a long crisis in the European single currency area that is still goes on and in 2008 the global economy plunged into depression. The US monetary system seems to have been coping with the fall in activity and it has moved to a full employment track. However, the European  monetary union, like the gold standard in the past, which were created to facilitate free trade and financial transactions among  European countries and also between Europe and other parts of the  world failed to perform. This is the motivation to engage in an analysis , both macro and finance, to understand the different ways that monetary system function.

On the finance side, banking systems are built to improve the transfer of capital  from savers to investors. Asset markets enable risk sharing among investors, encouraging more efficient production and investment, to

the extent that they are transparent, and are not subject to risk-shifting behavior. A financial crisis marks a severe disruption of

these normal functions of financial and monetary systems, thereby hurting the efficiency of the economy.

The course will cover the macro-finance-international theory both in its more elementary aspects as well as the macro-international aspects.