ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

שנה ג'

שם הקורס ש"ס הדרישות המוקדמות

סמסטר א'

   
מיקרו כלכלה ג' 5 ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה ב'
מאקרו כלכלה ב'[1] 4 ציון עובר בקורסי החובה של שנה א'
זכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'

סמסטר ב'

   
סמינר מורחב [2] / סמינר רגיל + 2 ש"ס בחירה מקבוצה א'   2+2/4 ציון עובר בקורסי החובה


[1] החל מסמסטר ב' תשע"ו, ישתנה היקף הקורס ל-4 ש"ס. 3 ש"ס שיעור ו-1 ש"ס תרגיל. במהלך הסמסטר יתקיימו כ-7 תרגילים של שעתיים כל אחד.

[2] סמינר מורחב מקנה פטור מקורס בחירה מקבוצה א'.