ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

קורסי בחירה

תלמידי התכנית חייבים ב-2 ש"ס בחירה מקבוצה א' - קורסים מרכזיים בכלכלה.
תלמיד שיעשה סמינר מורחב יהיה פטור מקורס הבחירה.

שם הקורס היקף שם המרצה דרישות מוקדמות-ציון עובר בקורסי חובה שנה א' + הדרישות שלהלן
אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007[1] 3 פרופ' ע. ישיב ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב'
ארגון תעשייתי, פיקוח
והגבלים עסקיים
3 פרופ' נ. גנדל ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב'
זכאות במיקרו כלכלה ג'
כלכלה ומשפט 2 ד"ר א. רגבי ציון עובר במיקרו כלכלה א',
זכאות במיקרו כלכלה ב' ,
לימוד בעבר או במקביל של מיקרו כלכלה ג'
כלכלה מוניטרית בישראל[1] 2 פרופ' ל. ליידרמן ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב', במיקרו כלכלה א'+ב' ובמבוא לאקונומטריקה
מבוא לתורת המשחקים[2] 3 פרופ' ר. שפיגלר ציון עובר במיקרו כלכלה א+ב' 
זכאות במיקרו כלכלה ג'
מדיניות כלכלית בישראל[1] 3 פרופ' ד. בן דוד ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב' ובמבוא לאקונומטריקה
מימון ציבורי 3 פרופ' ת. בלומקין ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב', זכאות במיקרו כלכלה ג'
מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים 3 פרופ' א. בן פורת ציון עובר בקורסי החובה שנה א'
תמריצים, אינפורמציה וחוזים 2 פרופ' ד. וטשטיין ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' וזכאות במיקרו כלכלה ג'
צדק חלוקתי[3]  2 פרופ' ע. סגל ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב'

[1] הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל.
[2] הקורס לא יאושר לתלמיד שלמד בניהול את "תורת המשחקים הלא שיתופיים".
[3] קורס מרוכז של 9 מפגשים בהיקף 2 ש"ס בתאריכים 25/5/16-2/5/16.