ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

שיקלול ציון - משפטים-כלכלההידיעון המחייב לצורך קביעת מכסת השעות בכלכלה הוא הידיעון של שנת הלימודים בה החל התלמיד את לימודיו בביה"ס לכלכלה. (בחידוש לימודים תיקבע המכסה ע"י ראש תכנית הב.א.).

בקשה לציון גמר ניתן להגיש באמצעות "מידע אישי לתלמיד", רק לאחר שכל הציונים עודכנו ברשומת הציונים של התלמיד.

בחישוב ציון הגמר יוודא התלמיד כי ברשומת הציונים בכלכלה מופיעים רק קורסים האמורים להשתקלל בציון הגמר בכלכלה.

לא ניתן לסיים לימודים ללא השלמת כל מכסת השעות - בקשה ניתן להגיש רק לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר במשפטים

שקלול הציונים ייעשה לפי המפתח הבא:

1. יסודות הכלכלה 6 נקודות
2. מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' 4 נקודות
3. מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' 5 נקודות
4. מתמטיקה לכלכלנים א' 4 נקודות
5. מתמטיקה לכלכלנים ב' 4 נקודות
6. מיקרו כלכלה א' 5 נקודות
7. מיקרו כלכלה ב' 5 נקודות
8. מיקרו כלכלה ג' 5 נקודות
9. מאקרו כלכלה א' 4 נקודות
10. מאקרו כלכלה ב' 4 נקודות
11. מבוא לאקונומטריקה 6 נקודות
12. סמינר[1] 2/4 נקודות
13. קורסי בחירה נקודה אחת לכל ש"ס  

[1] סמינר רגיל מזכה את התלמיד ב-2 נקודות, סמינר מורחב מזכה את התלמיד ב-4 נקודות