ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

פכ"מ תכנית משולבת בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה


פכ"מ - תכנית לימודים משולבת- פילוסופיה, כלכלה מדע המדינה

וחטיבה בלימודי משפטים

כללי

תכנית פכ”מּ (פילוסופיה-כלכלה-מדע המדינה-משפטים) היא תכנית מצטיינים שמתמקדת בתחומי הידע הנוגעים לענייני מדינה ומשטר. ההבנה של תופעות חברתיות ופוליטיות כמו גם שאלות של מדיניות ציבורית מערבת שיקולים ממגוון דיסציפלינות. מדיניות כלכלית מערבת שיקולים מוסריים והיא בעלת השלכות חברתיות. עקרונות של צדק תומכים במבנים מוסדיים מסוימים שמעצבים הסדרים כלכליים. כל אלה מעוגנים בחוקים ומיושמים על ידי המוסדות המשפטיים והפוליטיים. המטרה של תכנית פכ”מ היא להעניק ידע וכלי ניתוח בתחומי הידע הללו וכן הבנת הקשרים ביניהם באופן מעמיק. התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך במחקר בתחומים הללו, כמו גם לאלה המייעדים את עצמם לעבודה במשרות בכירות בשירות הציבורי.

תכנית הלימודים המלאה מתפרסמת באתר החוג לפילוסופיה:

http://humanities.tau.ac.il/yedion/14-15/groups/pakam

היקף שעות הלימוד מתחום הכלכלה 24 ש"ס. 

להלן מבנה תכנית הלימודים בכלכלה:

שנה א'

דרישות קדם

שם הקורס

ש"ס

סמסטר ב'

מיקרו כלכלה א'

5

 ציון עובר במתמטיקה לפכ"מ[1]

שנה ב'

סמסטר א'

מיקרו כלכלה ב'

5

זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'

מאקרו כלכלה א'

4

זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'

סמסטר ב'

מאקרו כלכלה ב'

4

זכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'

שנה ג'

סמסטר א'

מבוא לאקונומטריקה

6

ציון עובר בסטטיסטיקה לפכ"מ[1]


____________________
[1]  הקורסים ייעודיים לתלמידי הפכ"מ ויילמדו במסגרת החוג לפילוסופיה
.