ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

שנה ב'

קורסי חובה

להלן רשימת קורסי החובה והדרישות המוקדמות לכל קורס. חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.

שם הקורס ש"ס הדרישות המוקדמות [1]

שנה ב'

סמסטר א'
   
מיקרו כלכלה ב' 5 ציון עובר חדו"א 2+1
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
מאקרו כלכלה א'[2] 4 ציון עובר ביסודות הכלכלה ובחדו"א 1, נבחן בחדו"א 2
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
סמסטר ב'    
מיקרו כלכלה ג' 5 ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה ב'
מאקרו כלכלה ב'[3] 4 ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',
זכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'
מבוא לאקונומטריקה 6 ציון עובר במבוא להסתברות והסתברות למדעים
ובחדו"א 1
נבחן בחדו"א 2
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'

[1] דרישות מוקדמות -
זכאות = הגיש תרגילים ועמד בחובות הקורס
נבחן = נגש לבחינהעבר או נכשל
ציון עובר = 60 ומעלה
חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.
[2] החל מתשע"ו ישתנה היקף הקורס ל-4 ש"ס. 3 ש"ס שיעור ו-1 ש"ס תרגיל. במהלך הסמסטר יתקיימו כ-7 תרגילים של שעתיים כל אחד.
[3] החל מסמסטר ב', מתשע"ו ישתנה היקף הקורס ל-4 ש"ס. 3 ש"ס שיעור ו-1 ש"ס תרגיל. במהלך הסמסטר יתקיימו כ-7 תרגילים של שעתיים כל אחד.