ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

שנה א' - כלכלה-מתמטיקה

תלמידי תכנית כלכלה-מתמטיקה חייבים בלימודים בהיקף של 46 ש"ס בביה"ס לכלכלה לפי הפירוט הבא:

קורסי חובה

להלן רשימת קורסי החובה והדרישות המוקדמות לכל קורס. חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.

שם הקורס ש"ס הדרישות המוקדמות

סמסטר א'

   
יסודות הכלכלה [2], [3] 6  

סמסטר ב'

   
מיקרו כלכלה א' [4] 5 ציון עובר ביסודות הכלכלה- לא יאוחר ממועד ב'
נבחן בחדו"א 1
לימוד במקביל חדו"א 2

[1] דרישות מוקדמות -
זכאות = הגיש תרגילים ועמד בחובות הקורס
נבחן = נגש לבחינה עבר או נכשל
ציון עובר = 60 ומעלה
חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.

[2] בקורס זה זכאים התלמידים לשלושה מועדים עוקבים.

[3] לא ניתן לשפר ציון ביסודות הכלכלה לאחר קבלת ציון חיובי במיקרו כלכלה א'.

[4] רישום למיקרו כלכלה א' מותנה בקבלת ציון עובר ביסודות לא יאוחר ממועד ב'.