ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

שנה א' - כלכלה-ניהול

תלמיד בתכנית כלכלה-ניהול חייב בלימודים בהיקף של 61 ש"ס בביה"ס לכלכלה. תלמיד בתכנית אינו רשאי ללמוד במסגרת לימודי החוג השני קורסים שהוגדרו כחופפים לקורסי החובה בכלכלה.

קורסי חובה

להלן רשימת קורסי החובה והדרישות המוקדמות לכל קורס. חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.

שם הקורס ש"ס הדרישות המוקדמות [1]

סמסטר א'

   
יסודות הכלכלה [2], [3] 6  
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' [2] 4  
מתמטיקה לכלכלנים א' [2] 4  

סמסטר ב'

   
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' 5 זכאות להיבחן בסטטיסטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים ב' 4 זכאות להיבחן במתמטיקה לכלכלנים א'
מיקרו כלכלה א' [4] 5 ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א' - לא יאוחר ממועד ב'
לימוד במקביל של מתמטיקה לכלכלנים ב'

[1] דרישות מוקדמות - זכאות = הגיש תרגילים ועמד בחובות הקורס  נבחן = נגש לבחינה עבר או נכשל ציון עובר = 60 ומעלה
חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.

[2] בקורס זה זכאים התלמידים לשלושה מועדים עוקבים.

[3] לא ניתן לשפר ציון ביסודות הכלכלה לאחר קבלת ציון חיובי במיקרו כלכלה א'.

[4] רישום למיקרו כלכלה א' מותנה בקבלת ציון עובר ביסודות ובמתמטיקה לכלכלנים א' לא יאוחר ממועד ב'.