ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

שנה ג'

 שנה ג' ש"ס דרישות מוקדמות [1]
קורסי בחירה 5/7 ציון עובר בקורסי החובה של שנה א' + דרישות ייחודיות לכל קורס - פירוט ברשימת קורסי הבחירה
סמינר מורחב [2]
או
סמינר רגיל
4 ציון עובר בכל קורסי החובה
2

[1] דרישות מוקדמות -
זכאות = הגיש תרגילים ועמד בחובות הקורס
נבחן = נגש לבחינהעבר או נכשל
ציון עובר = 60 ומעלה
חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס .

[2] תלמיד חייב בסמינר אחד בלבד (סמינר מורחב או סמינר רגיל). לא ניתן להירשם ליותר מסמינר אחד.