ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

קורסי בחירה

מכסת שעות הבחירה המחייבת היא ההפרש בין סך השעות הכולל לסך שעות החובה. אם במהלך הלימודים חל שינוי במכסת שעות החובה בתכנית הלימודים, יחול שינוי מפצה במכסת שעות הבחירה. בכל מקרה חייב התלמיד לעמוד במכסת השעות הכוללת בתכנית.

קורסי הבחירה בביה"ס לכלכלה מחולקים לשתי קבוצות:

1. קבוצה א' - קורסים בנושאים מרכזיים בכלכלה

2. קבוצה ב' - קורסים בתחום כלכלת ישראל

תלמיד במסלול דו-חוגי חייב בשני קורסים מקבוצה א' ואחד מתחום כלכלת ישראל.
סמינר מורחב מקנה פטור של 2 ש"ס בחירה מקבוצה א'. חובה לעמוד במכסת שעות הבחירה.

קורסי בחירה מקבוצה א'

שם הקורס היקף שם המרצה דרישות מוקדמות-ציון עובר בקורסי חובה שנה א' + הדרישות שלהלן
אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007[1] 3 פרופ' ע. ישיב ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב'
ארגון תעשייתי, פיקוח
והגבלים עסקיים
3 פרופ' נ. גנדל ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב'
זכאות במיקרו כלכלה ג'
כלכלה ומשפט 3 ד"ר א. רגבי ציון עובר במיקרו כלכלה א',
זכאות במיקרו כלכלה ב' ,
לימוד בעבר או במקביל של מיקרו כלכלה ג'
כלכלה מוניטרית בישראל[1] 2 פרופ' ל. ליידרמן ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב', במיקרו כלכלה א'+ב' ובמבוא לאקונומטריקה
מבוא לתורת המשחקים[2] 3 פרופ' ר. שפיגלר ציון עובר במיקרו כלכלה א+ב' 
זכאות במיקרו כלכלה ג'
מדיניות כלכלית בישראל[1] 3 פרופ' ד. בן דוד ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב' ובמבוא לאקונומטריקה
מימון ציבורי 3 פרופ' ת. בלומקין ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב', זכאות במיקרו כלכלה ג'
מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים 3 פרופ' א. בן פורת ציון עובר בקורסי החובה שנה א'
תמריצים, אינפורמציה וחוזים 2 פרופ' ד. וטשטיין ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' וזכאות במיקרו כלכלה ג'
צדק חלוקתי[3] 2 פרופ' ע. סגל ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב'


קורסי בחירה מתחום כלכלת ישראל

שם הקורס היקף שם המרצה דרישות מוקדמות-ציון עובר בקורסי חובה שנה א' + הדרישות שלהלן
בנקאות בישראל: תיאוריה ויישום 2 ד"ר י. בנימיני זכאות במיקרו כלכלה ב' ובמאקרו כלכלה א'
מדיניות כלכלית וחברתית בישראל 2 ד"ר י. שיינין ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' ובמאקרו כלכלה א'+ב'
רגולציה מיקרו כלכלה 2 ד"ר ר. שלם ציון עובר במיקרו כלכלה א+ב'
זכאות במיקרו כלכלה ג'

[1] הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל.
[2] הקורס לא יאושר לתלמיד שלמד בניהול את "תורת המשחקים הלא שיתופיים".
[3] קורס מרוכז של 9 מפגשים בהיקף 2 ש"ס בתאריכים 25/5/16-2/5/16.