ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

שנה ג'

 שנה ג' ש"ס דרישות מוקדמות [1]
קורסי בחירה 5/7 ציון עובר בקורסי החובה של שנה א' + דרישות ייחודיות לכל קורס - פירוט ברשימת קורסי הבחירה
סמינר מורחב [2] 4 ציון עובר בכל קורסי החובה
סמינר רגיל 2

[1] דרישות מוקדמות - זכאות = הגיש תרגילים ועמד בחובות הקורס
נבחן =נגש לבחינה עבר או נכשל
ציון עובר = 60 ומעלה
חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס גם אם עומד לרשות התלמיד מועד ב'.

[2] תלמיד חייב בסמינר אחד בלבד. סמינריון מורחב או סמינר רגיל. לא ניתן להירשם ליותר מסמינר אחד.