ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

שנה ג'

 שנה ג' ש"ס דרישות מוקדמות[1]
קורסי בחירה 18/20 ציון עובר בקורסי החובה של שנה א' + דרישות ייחודיות לכל קורס - פירוט ברשימת קורסי הבחירה
סמינר מורחב [2]
או
4 ציון עובר בכל קורסי החובה
סמינר רגיל 2

[1] דרישות מוקדמות - זכאות = הגיש תרגילים ועמד בחובות הקורס
נבחן = נגש לבחינה, עבר או נכשל
ציון עובר = 60 ומעלה
חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.

[2] תלמיד חייב בסמינר אחד בלבד (סמינר מורחב או סמינר רגיל). לא ניתן להירשם ליותר מסמינר אחד.